Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí úkoly 5.ročník

 

Procvičování - minulý čas nepravidelných sloves - ZDE

 

Procvičování - slovíčka AJ - ZDE

Procvičování - ČJ - Hledej základní skladební dvojice - ZDE

 

Informace pro žáky, kteří do školy v pondělí 25. května nenastoupí a budou se vzdělávat doma

 

Domácí úkoly na týden 1. června - 5. června 2020

Tento týden prosím odešli 2 dotazníky - do pátku 15.00 hod. (viz níž)

Český jazyk – Věta a její základní větné členy – podmět vyjádřený a nevyjádřený (učebnice str. 119 – 122)

1.Ve větách v učebnici  na str. 119 nahoře najdi podmět (Kdo? Co?) a přísudek (Co dělá?), přečti si poučky

Podmět a přísudek hledej také v učebnici ve cvičeních 120/5, tvoř věty ve cvičení 120/7 a doplňuj vhodná slova ve cvičení 120/8.

2.Seznam se i s učivem o podmětu vyjádřeném, nevyjádřeném a všeobecném – str. 121, procvič si to na str. 121, 122

3. V pracovním sešitu udělej všechna cvičení na str. 26 a 27

4. Čítanka str. 157 – 161 – přečti si úryvek „Bezcitný vyděrač“ od Astrid Lindgrenové a „Otrávená kočka“ od Renée Hollerové

Dotazník - otázky k textu z čítanky - ZDE

Dotazník - druhy číslovek - ZDE

 

Anglický jazyk – 26. lekce (učebnice str. 54 – 55, pracovní sešit str. 54 – 55)

1. Seznam se, poslechni si a zapamatuj si tvary v čase minulém u některých nepravidelných sloves – učebnice str. 55/4 – poslech č. 71 – poslech je ZDE -  71-AudioTrack 71.mp3 .

2. Učebnice str. 54/1 – poslech č. 69 – poslech je ZDE - 69-AudioTrack 69.mp3   .Seznam se s novými slovíčky na str. 54 dole. Ptej se a odpovídej podle plánku – 54/2

3. Učebnice str. 54/3 – poslech č. 70 – poslech je ZDE - 70-AudioTrack 70.mp3   .Poslouchej, čti a věty přelož.

4. Věty z cvičení 55/5 si přelož.

5. . Učebnice str. 55/6 - do vět doplň minulé tvary sloves. Ověř je poslechem – poslech č. 72 – ZDE -  72-AudioTrack 72.mp3   .

6. Udělej všechna cvičení v pracovním sešitu na str. 54 – 55 (spolupracuj s učebnicí)

7.  Opiš si slovíčka z učebnice str. 54 a 55 do slovníčku a nauč se je.

 

Sledujte prosím i nadále tyto stránky i stránky pana učitele do vlastivědy.

Případné dotazy zodpovím telefonicky nebo e-mailem.

 

Procvičování koncovek přídavných jmen - ZDE

 

Rozhodni, zda je věta (AJ) správně napsaná (všímej si tvarů was /were) - ZDE

True = správně, False = špatně

(Návod, aby hra fungovala dobře :

při nabídce jazyků angličtina - čeština nabídku zavřete pomocí X a začněte hrát.)

 

 

Domácí úkoly pro 5. ročník

Milí žáci, milí rodiče!

Posíláme vám domácí úkoly z jednotlivých předmětů, které jsou připraveny pro práci

na týden 18. května do 22. května 2020.

Rozvrhněte si tyto úkoly tak, abyste je měli v pátek hotové, ať máte klidný víkend.

V pondělí 25. května se s většinou z vás uvidíme už ve škole.

Všechny úkoly se budou kontrolovat, takže je vypracujte opravdu pečlivě.

 

Každého z vás, kdo mi odeslal dotazník s procvičováním učiva ČJ, velmi chválím.  Většina zvládla učivo velmi dobře.

Nejčastější chyby:

1.ČJ – některým z vás není jasné určování číslovky řadové a druhové - 20 bodů – 2 žáci, 19 bodů – 1 žák, 18 bodů – 4 žáci, 17 bodů – 1 žák.

 

2. Otázky z čítanky jste poslali všichni a vaše odpovědi byly správné. Pouze jeden z vás tam měl nepřesnosti. Je potřeba číst pozorně.

 

3.Kvíz AJ dopadl dobře (max. počet 20 bodů) – 20 bodů – 5 žáků, 19 bodů – 1 žák, 18 bodů –  1 žák (1 z vás bohužel dotazník neposlal…)

 

4. AJ – řešení cvičení 51/6 jste měli všichni správně. Dobrá práce!!!

 

5. Do „VÝZVY“ jste se poprvé zapojili všichni (8).

Vítězové tohoto týdne:   1.místo: Hanka , 2.místo: Eliška, 3.místo: Agáta.

Gratulujeme!!!

 

S dotazníky se budete setkávat pravidelně, proto je vždy včas vyplňte!

!!!TENTO TÝDEN MUSÍŠ ODESLAT  2  VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY!!! (označeno červeně), a to do pátku 22. května 20:00 hod.

Kdo je nepošle, bude mi muset vysvětlit, proč to neudělal….

A také se můžeš zapojit do „VÝZVY“ a to z českého jazyka a z matematiky!!!!

 

POZOR! POZOR! POZOR!

Dobrovolná výtvarná soutěž !!! 

Téma: "DOMÁCÍ ŠKOLA" 

podrobnosti na plakátku - Zde -VV SOUTĚŽ DOMÁCÍ ŠKOLA.pdf

Hotová díla vyfoťte nebo naskenujte a odešlete na mgrpolach4a@seznam.cz do čtvrtka 21.5.2020 .

Do předmětu zprávy napište: DOMÁCÍ ŠKOLA a jméno žáka   
 
Od 22.5.2020 do 24.5.2020 proběhne online hlasování.

Hlasovat můžete - ZDE 

 

Posílám opět výuková videa a  poslechy do angličtiny – je důležité si je přehrát a učit se podle nich!!!

 

Český jazyk

1.!!! Prosím každého žáka, aby vyplnil jednoduchý „procvičovací dotazník“ – tentokrát je to procvičování koncovek přídavných jmen.

Prosím, abyste tento dotazník vyplňovali SAMI bez rodičů, ve škole vám také nikdo nenapovídá….

Každý žák vyplní a odešle tento dotazník pouze jednou – zmáčknutím tlačítka ODESLAT se ke mně odpovědi dostanou (na tlačítko ODESLAT klikněte v klidu, bez spěchu, ať se to doopravdy odešle)

!!! Dotazník najdeš - ZDE.

 

1.Tento týden zopakujeme učivo o číslovkách, zájmenech a připomeneme si učivo o příslovcích.

 

2.V učebnici si ústně udělej cvičení str. 115/ 4.

 

3. Z učebnice str. 115/3 vytvoř vhodné dvojice číslovek a slov v bílém rámečku. Vytvoř s nimi pěkné rozvité věty a ty napiš do sešitu ČJ školní – ve větě podtrhni číslovku a za větu napiš do závorky druh této číslovky (základní, řadová, druhová, násobná).

Např: Naši sousedé mají několik psů (číslovka základní),…..

 

4. V pracovním sešitu na str. 25 udělej všechna cvičení  (dobře si přečti zadání a splň všechny úkoly, které jsou zde napsány)

V pracovním sešitu si nalistuj ještě str. 39 a udělej cvičení 5 a, b, c a cvičení 6 (Zopakuj si tím učivo o skloňování zájmen a číslovek)

 

5. Čítanka str. 150 - 151 – Přečti si úryvek „Sloh je sloh“ od Jiřího Kahouna. Pak odpověz na otázky pomocí dotazníku.

!!!Dotazník je – ZDE.

 

6. Pro každého z vás je zde opět připravena VÝZVA (tentokrát z ČJ) = soutěž, kde se počítají správné odpovědi i rychlost těchto odpovědí.

Do této výzvy se musíte přihlásit – napíšeš „Enter nick name“ = svoje křestní jméno!!!

a můžeš začít hrát ( tlačítko OK, go!).

Na další otázky se posunuješ tlačítkem Next (další.)

Každý z vás může hrát tuto výzvu jen jedenkrát!!! A měl bys pracovat bez pomoci rodičů!!!

Na konci vyhodnotíme, kdo z vás byl nejlepší.

Této výzvy se můžeš zúčastnit do pátku 22. května do 20:00 hod.

Věřím, že se vám bude dařit. Držím vám palce!

!!! Výzvu najdeš – ZDE.

Milí žáci! 

Někteří z vás mě upozornili, že ve výzvě z Čj jsou chyby... 

Upřímně říkám - NECHÁPU TO..., protože jsem to několikrát kontrolovala a sama jsem to zkoušela hrát přes mobilní telefon -  vše bylo v pořádku....

Napadá mě jediná záludnost - na začátku hry to  každému z vás nabízí: čeština -  angličtina - je potřeba nic nezvolit a zmáčknout X (křížek), aby rámeček zmizel....

Všem se omlouvám za komplikace!!!!

 

Anglický jazyk

Čeká nás 25. lekce. Pracovat budeme tento týden v učebnici a v pracovním sešitu na str. 51– 52

1.Nejdříve se podívej na tabulku, jak se tvoří minulý čas u různých sloves – učebnice str. 52/2

2. Poslechni si poslech č. 66 v učebnici na str. 52/1 – poslech je zde - 66-AudioTrack 66.mp3 .

Článek si přečti nahlas! Projdi si nová slovíčka na str. 52 dole a pomocí těchto slovíček článek znovu přečti (po jednotlivých větách) a přelož. Všímej si hlavně sloves v čase minulém!!!

 

3.Podle cvičení v učebnici str. 52/3 tvoř věty, tak aby dávaly smysl a přelož si je – vzor je pod tímto cvičením.

 

4. V pracovním sešitě na str. 52 si udělej cvičení 1, 2, 3 – správné tvary minulého času sloves najdeš v učebnici.  (cvičení 52/4 vynechej, uděláme si je ve škole!!!)

 

5. Podívej se na další slovesa v minulém čase – učebnice str. 53/4 – poslechni si poslech č. 67 – poslech je zde -  67-AudioTrack 67.mp3  a opakuj správnou výslovnost.

 

6. Učebnice str. 53/5 – ptej se a odpovídej krátce podle skutečnosti – nejdříve si otázku přelož (napoví ti poslední sloupec, kde je český význam slovesa). Do odpovědi nezapomeň dát správné zájmeno!!! Např. Did your clock stop yesterday? – Yes, it did.

 

7. Učebnice str. 53/6 – toto cvičení souvisí s cvičením 53/5 – v předchozím cvičení jsme odpovídali krátce – teď odpověď řekneme celou větou (kladně nebo záporně): My clock stopped yesterday.  NEBO  My clock didn't stop yesterday. Řekni si to u všech vět!!!

 

8. Poslechni si říkanku (učebnice str. 53/7) a nacvič správný rytmus – poslech č. 68 – poslech je zde - 68-AudioTrack 68.mp3   .

 

9. V pracovním sešitě na str. 53 udělej cvičení 5, 6, 8 (cvičení 7 si uděláme ve škole)

PS str. 53/6 – tvary najdeš v učebnici str. 52 a 53 (Nápověda: hurry = hurried, stay = stayed, clap = clapped)

 

10. Slovíčka z učebnice str. 52 - 53 si zapiš do slovníčku a nauč se je.

 

 

Matematika

Pracovní sešit  str.  66 – 67 

(!!! pozor na cv. 7 na str. 66 – než začneš počítat, zkus si doma najít nějaký hranol a podívej se na něj) 

Učebnice str. 148 – Tělesa

!!! Co nezvládneš, to si snad už brzy dovysvětlíme ve škole.!!!

Video – Geometrická tělesa (jehlan, hranol) – ZDE

Video – Prostorová geometrie (pohledy na stavby z kostek) - ZDE

 

!!! Pro každého z vás je zde opět připravena VÝZVA (tentokrát z matematiky) = soutěž, kde se počítají správné odpovědi i rychlost těchto odpovědí.

(stejná pravidla jako výzva z ČJ – viz výše)

Každý z vás může hrát tuto výzvu jen jedenkrát!!! A měl bys pracovat bez pomoci rodičů!!!

Na konci vyhodnotíme, kdo z vás byl nejlepší.

Této výzvy se můžeš zúčastnit do pátku 22. května do 20:00 hod.

Věřím, že se vám bude dařit. Držím vám palce!

Výzvu najdeš – ZDE.

 

 

Přírodověda

Učebnice str. 68-69

Přečti si uvedené strany.

Připrav si, pokud chceš, dotazy až se vrátíš do školy.

 

Pracovní sešit str. 40 – použij učebnici na uvedených stranách

 

 

Vlastivěda

Žáci najdou úkoly na tomto odkazu:

 www.mgr-mgr-martin-polach.cz/zs-slopne-5-rocnik/ 

 

Případné nesrovnalosti a dotazy ohledně domácích úkolů  můžete řešit na e-mailu:

gpavelkova.zsslopne@seznam.cz

nebo

jovesny.zsslopne@seznam.cz

 

Pro ty, kteří mají přístup k počítači nebo tabletu s internetem doporučujeme také procvičování na těchto stránkách: www.online-cviceni.cz, www.skolakov.eu

Zajímavá výuková videa můžeš najít i na webu: www.ctedu.cz  

Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky

 

 

 

 

Domácí úkoly pro 5. ročník

Milí žáci, milí rodiče!

Posíláme vám domácí úkoly z jednotlivých předmětů, které jsou připraveny pro práci

na týden 11. května do 15. května 2020.

Rozvrhněte si tyto úkoly tak, abyste je měli ve čtvrtek -  hotové, ať máte pohodový prodloužený víkend.

V pondělí 18. května dostanete nové úkoly.

Všechny úkoly se budou kontrolovat, takže je vypracujte opravdu pečlivě.

 

Každého z vás, kdo mi odeslal dotazník s procvičováním učiva ČJ, velmi chválím. 

Většina zvládla učivo velmi dobře.

Nejčastější chyby:

1.ČJ – 3 z vás měli 20 bodů, 4 z vás měli 18 bodů a jeden dosáhl 14 bodů – nejčastější chyby – záměna 2. a 4. pádu a také záměna 5. pádu (často jste psali 1. pád)

 

2. Otázky z čítanky jste poslali všichni, pouze jeden z vás tam měl chybu – chci pochválit Elišku a Nikol za bonusovou otázku – super!

 

3.Kvíz AJ dopadl dobře – 7 z vás dosáhlo 20 bodů, jeden 19 bodů – dobrá práce!

 

4. Do „VÝZVY“ se vás zapojilo celkem 6.

Vítězové tohoto týdne:

1.místo: Nikol, 2.místo: Agáta, 3.místo: Hanka .

Gratulujeme!!!

 

S dotazníky se budete setkávat pravidelně, proto je vždy včas vyplňte!

!!!TENTO TÝDEN MUSÍŠ ODESLAT  4  VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY!!! (označeno červeně),

a to do pátku 15. května 20:00 hod. Kdo je nepošle, bude mi muset vysvětlit, proč to neudělal….

A také se můžeš zapojit do „VÝZVY“!

 

Posílám opět výuková videa a  poslechy do angličtiny – je důležité si je přehrát a učit se podle nich!!!

 

Český jazyk

1.!!! Prosím každého žáka, aby vyplnil jednoduchý „procvičovací dotazník“ – tentokrát je to procvičování učiva o slovesech.

Prosím, abyste tento dotazník vyplňovali SAMI bez rodičů, ve škole vám také nikdo nenapovídá….

Každý žák vyplní a odešle tento dotazník pouze jednou – zmáčknutím tlačítka ODESLAT se ke mně odpovědi dostanou (na tlačítko ODESLAT klikněte v klidu, bez spěchu, ať se to doopravdy odešle)

!!! Dotazník najdeš - ZDE.

 

1.Tento týden budeme pokračovat v učivu o číslovkách.

Naučíme se skloňovat číslovky základní – podívej se na video o skloňování číslovek základních – ZDE.

(Toto najdeš i v učebnici str. 113 - 114)

 

2.V učebnici si ústně udělej cvičení str. 113/1, 114/3 a cvičení 114/4.

 

3. Z učebnice str. 115/2 napiš do sešitu ČJ školní 8 prvních vět z cvičení.

 

4. V pracovním sešitu na str. 23 a 24 udělej všechna cvičení (poštovní poukázku nevyplňuj!!!!) (dobře si přečti zadání a splň všechny úkoly, které jsou zde napsány)

(Při nejasnostech se podívej na video nebo na poučky v učebnici str. 113 – 114)

 

5. Čítanka str. 140 - 144 – Přečti si úryvek „Příběh Hany“ od Karen Levine a úryvek „Léčení špagetismu“ od Betty MacDonaldové a Anne MacDonaldové Canhanové. Pak odpověz na otázky pomocí dotazníku.

!!!Dotazník je – ZDE.

 

Anglický jazyk

Čeká nás 24. lekce. Pracovat budeme tento týden v učebnici a v pracovním sešitu na str. 50– 51

1.Nejdříve se podívej na tabulku slovesa „to have“ (mít) v minulém čase – učebnice str. 51/5

2. Poslechni si poslech č. 64 v učebnici na str. 50/1 – poslech je zde64-AudioTrack 64.mp3 Vezmi si pouzdro, vezmi si různé školní potřeby a podobnou situaci si můžeš předvést sám nebo s rodiči – I had a pen. My mum had ….. My dad had….

3. Podívej se na tabulku jídel (učebnice str. 50/2), které měly jednotlivé děti v určité dny. Nejdříve si přelož údaje v tabulce a pak tvoř podobné věty jako jsou pod tabulkou (zkus věty kladné – se slovesem „had“ – i záporné – se slovesem „didn't have“): Peter had pasta on Tuesday…. He didn't have pasta on Thursday……

Podobně tvoř otázky a krátké odpovědi podle vzoru – učebnice str. 50/3 – vycházej z tabulky (uč. 50/2)

4. Ptej se a odpovídej podle učebnice str. 50/4, co jsi měl na oběd ty v určité dny.

5. Podívej se na jídelní lístek v učebnici str. 51/6, přelož si,  kdy se vydávala jednotlivá jídla a správně přiřaď otázky (hnědé) a odpovědi (černé).

Vezmi si papír a napiš si do sloupce čísla 1-7 a přiřaď k nim písmena odpovědí (A – G).

!!! Tyto odpovědi mi pak napiš do dotazníku (ve tvaru např. 1H, 8C,….)

!!! Dotazník je ZDE.

 

6. Poslechni si písničku – poslech č. 65 – zde - 65-AudioTrack 65.mp3   . Přelož si ji a můžeš si ji zazpívat (do dalších slok postupně doplňuj zvířata a zvuky, které vydávají)

7.V pracovním sešitu si udělej všechna cvičení na str. 50 a na str. 51 cvičení 5 a 6 (cvičení 51/7 NEDĚLEJ!!!)

PS str. 50/2 – podívej se na oba stolky a všimni si, co na druhém zmizelo (= to měl David na snídani) Napiš to do věty: David had……..for breakfast.

PS str. 50/3 – poslechni si poslech č. 95  - zde - 95-AudioTrack 95.mp3    a odpověz krátkou odpovědí (Yes, he(she) did./ No, he(she) didn't)

PS str. 50/4 – Did you have a broken leg last year? – Yes, I did…

8. Slovíčka z učebnice str. 50 - 51 si zapiš do slovníčku a nauč se je.

 

9. V následujícím videu ti nabízím kvíz znalostí anglického jazyka.

Návod: Na papír si napiš do sloupce čísla 1 – 20, pak si spusť video a vybírej správné odpovědi – k číslu otázky si napiš písmeno správné odpovědi. Na konci kvízu jsou i správné odpovědi. Pracuj samostatně!

Kvíz najdeš – ZDE.

!!! Až si tento kvíz vyluštíš, spočítej, kolik máš správných odpovědí (ne chyb!!!) a napiš mi to do připraveného dotazníku - ZDE

 

10. Pro každého z vás je zde opět připravena VÝZVA = soutěž, kde se počítají správné odpovědi i rychlost těchto odpovědí.

Do této výzvy se musíte přihlásit – napíšeš „Enter nick name“ = svoje křestní jméno!!!

a můžeš začít hrát ( tlačítko OK, go!). Na další otázky se posunuješ tlačítkem Next (další.)

Každý z vás může hrát tuto výzvu jen jedenkrát!!!

Na konci vyhodnotíme, kdo z vás byl nejlepší.

Této výzvy se můžeš zúčastnit do pátku 15. května do 20:00 hod.

Věřím, že se vám bude dařit. Držím vám palce!

Výzvu najdeš – ZDE.

 

Matematika

Pracovní sešit  str. 61 – 65 (u cv. 8 na str. 62 dodržuj doporučený postup!!!)  

Učebnice str. 143 - Tělesa

Učebnice str. 145 – Jednotky času

!!! Co nezvládneš, to si snad už brzy dovysvětlíme ve škole.!!!

Video – Konstrukce šestiúhelníku – ZDE

Video – Geometrická tělesa – ZDE

Video – Geometrická tělesa - opakování - ZDE

Video – Jednotky času - ZDE

 

Přírodověda

Učebnice str.67

Zkus si udělat poctivě sám test a pak si ho oprav podle řešení. Jakou by sis dal známku? Nepodváděj sám sebe, známka z testu se vůbec do ničeho nebude počítat.

Pracovní sešit str. 39

 

Vlastivěda

Žáci najdou úkoly na tomto odkazu:

 www.mgr-mgr-martin-polach.cz/zs-slopne-5-rocnik/ 

 

Případné nesrovnalosti a dotazy ohledně domácích úkolů  můžete řešit na e-mailu:

gpavelkova.zsslopne@seznam.cz

nebo

jovesny.zsslopne@seznam.cz

 

Pro ty, kteří mají přístup k počítači nebo tabletu s internetem doporučujeme také procvičování na těchto stránkách: www.online-cviceni.cz, www.skolakov.eu

Zajímavá výuková videa můžeš najít i na webu: www.ctedu.cz  

Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky

 

 

 

 

 

 

 

Domácí úkoly pro 5. ročník

Milí žáci, milí rodiče!

Posíláme vám domácí úkoly z jednotlivých předmětů, které jsou připraveny pro práci

na týden od 4. května do 7. května 2020.

Rozvrhněte si tyto úkoly tak, abyste je měli ve čtvrtek -  hotové, ať máte pohodový prodloužený víkend.

V pondělí 11. května dostanete nové úkoly.

Všechny úkoly se budou kontrolovat, takže je vypracujte opravdu pečlivě.

 

Každého z vás, kdo mi odeslal dotazník s procvičováním učiva ČJ, velmi chválím. 

Většina zvládla učivo velmi dobře, ale jeden z vás měl 4 chyby – všechno ve tvarech „mě“/“mně“.

2. Otázky z čítanky jste poslali všichni, 3 z vás si ale přečetli špatně poslední otázku a odpověděli tak špatně.

3.Kvíz AJ dopadl velmi dobře – dobrá práce!

4.Do „VÝZVY“ se vás zapojilo celkem 6.

Vítězové tohoto týdne:

1.místo: Ema, 2.místo: Bára, 3.místo: Hanka – Gratulujeme!!!

 

S dotazníky se budete setkávat pravidelně, proto je vždy včas vyplňte!

!!!TENTO TÝDEN MUSÍŠ ODESLAT  3  VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY!!! (označeno červeně),

a to do pátku 8. května 20:00 hod.

Kdo je nepošle, bude mi muset vysvětlit, proč to neudělal…. A také se můžeš zapojit do „VÝZVY“!

 

Posílám opět výuková videa a  poslechy do angličtiny – je důležité si je přehrát a učit se podle nich!!!

 

Český jazyk

1.!!! Prosím každého žáka, aby vyplnil jednoduchý „procvičovací dotazník“ – tentokrát je to procvičování pádů u podstatných jmen.

Prosím, abyste tento dotazník vyplňovali SAMI bez rodičů, ve škole vám také nikdo nenapovídá….

Každý žák vyplní a odešle tento dotazník pouze jednou – zmáčknutím tlačítka ODESLAT se ke mně odpovědi dostanou (na tlačítko ODESLAT klikněte v klidu, bez spěchu, ať se to doopravdy odešle)

!!! Dotazník najdeš - ZDE.

 

1.Tento týden začneme novou kapitolu – zopakujeme si učivo o ČÍSLOVKÁCH.

Pro zopakování se podívej na video o číslovkách – ZDE. (Toto najdeš i v učebnici str. 110 - 112)

 

2.V učebnici si ústně udělej cvičení str. 110/3a – vyhledej číslovky určité (měl bys jich najít 11) a neurčité (5) a ústně si udělej také cvičení 111/5 – vyhledej číslovky a podle tabulky urči jejich druh.

 

3.Z učebnice 111/4 a, si vyber 6 otázek a do sešitu ČJ školní odpověz na tyto otázky celou větou, ve větách podtrhni číslovku a nad ni nadepiš její druh.

 

4. V pracovním sešitu na str. a  udělej všechna cvičení (dobře si přečti zadání a splň všechny úkoly, které jsou zde napsány)

(Při nejasnostech se podívej na video nebo na poučky v učebnici )

PS str. 22/2 – mezi jednotlivými řády (jednotky, desítky, stovky,…) jsou mezery, např. dvacet osm,…, na 3. řádku jsou číslovky řadové – proto je napiš v náležitém tvaru

PS str. 22/3 – za číslovkami řadovými napiš tečku, za ostatními nepiš nic

 

5.Čítanka str. 137139 - Přečti si úryvek „Ano, mocný sultáne“ od Aleny Vostré a báseň „Začarovaný telefon“ od Ericha Kästnera. Pak odpověz na otázky pomocí dotazníku.

!!!Dotazník je – ZDE.

 

Anglický jazyk

Čeká nás 23. lekce.

Pracovat budeme tento týden v učebnici a v pracovním sešitu na str. 48 – 49

 

1.Nejdříve se podívej na tabulku, kde je vyčasováno sloveso „to be“ = být v minulém čase.

2. Poslechni si poslech č. 61 v učebnici na str. 48/1 – poslech je zde - 61-AudioTrack 61.mp3  . Článek si přečti nahlas! Projdi si nová slovíčka na str. 48 dole a také tvary „to be“ v minulém čase v tabulce a pomocí těchto slovíček článek znovu přečti (po jednotlivých větách) a přelož.

3. Poslechni si poslech č. 62 v učebnici na str. 48/2 – poslech je zde - 62-AudioTrack 62.mp3  . Článek si přečti nahlas! Projdi si nová slovíčka na str. 48 dole a také tvary „to be“ v minulém čase v tabulce a pomocí těchto slovíček článek znovu přečti (po jednotlivých větách) a přelož.

4.Projdi si časové údaje v učebnici ve cvičení 49/4 a zapamatuj si je.

Zároveň ve cvičení 49/5 najdi správnou odpověď a tvoř další otázky. (If = jestli)

 

5.Poslechni si poslech č. 63 – poslech je zde - 63-AudioTrack 63.mp3. Článek si přečti nahlas! Projdi si nová slovíčka na str. 49 dole a také tvary „to be“ v minulém čase v tabulce a pomocí těchto slovíček článek znovu přečti (po jednotlivých větách) a přelož.

 

6.Ve cvičení 49/7 se ptej a odpovídej podle vzoru.

 

7.Udělej všechna cvičení v pracovním sešitu na str. 48 a 49.

PS str. 48/3 – Z každého sloupce vyber jedno slovíčko a vytvoř větu, aby dávala smysl - vytvoříš tak 6 vět (dávej si pozor na správné použití sloves „was“ nebo „were“)

PS str. 49/5 – Vymysli si, kde byli tví 3 spolužáci minulou neděli (3 věty)

(věta ve tvaru např.: Pavel was in the mountains last Sunday. atd

 

8. Slovíčka z učebnice str.  si zapiš do slovníčku a nauč se je.

 

9. V následujícím videu ti nabízím kvíz znalostí anglického jazyka.

Návod: Na papír si napiš do sloupce čísla 1 – 20, pak si spusť video a vybírej správné odpovědi – k číslu otázky si napiš písmeno správné odpovědi. Na konci kvízu jsou i správné odpovědi. Pracuj samostatně!

Kvíz najdeš – ZDE.

!!! Až si tento kvíz vyluštíš, spočítej, kolik máš správných odpovědí (ne chyb!!!) a napiš mi to do připraveného dotazníku - ZDE

 

10. Pro každého z vás je zde opět připravena VÝZVA = soutěž, kde se počítají správné odpovědi i rychlost těchto odpovědí.

Do této výzvy se musíte přihlásit – napíšeš „Enter nick name“ = svoje křestní jméno!!!

a můžeš začít hrát ( tlačítko OK, go!). Na další otázky se posunuješ tlačítkem Next (další.)

Každý z vás může hrát tuto výzvu jen jedenkrát!!!

Na konci vyhodnotíme, kdo z vás byl nejlepší.

Této výzvy se můžeš zúčastnit do pátku 8. května do 20:00 hod.

Věřím, že se vám bude dařit. Držím vám palce!

Výzvu najdeš – ZDE.

 

Matematika

Pracovní sešit  str.  56 – 60

Učebnice str. 122 – Osově souměrné útvary

Učebnice str. 123 – 126 – Počítáme se zlomky  

Video – Osově souměrné útvary I  – ZDE

Video – Osově souměrné útvary II  – ZDE

Video – Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem  – ZDE

Video – Počítáme se zlomky se stejným jmenovatelem – ZDE

 

Přírodověda

Téma: Rozmnožovací soustava, Těhotenství a vývoj plodu

Učebnice str. 64,65

Pracovní sešit str. 37 a 38

Video – Zrození - ZDE

 

 

Vlastivěda

Žáci najdou úkoly na tomto odkazu:

 www.mgr-mgr-martin-polach.cz/zs-slopne-5-rocnik/ 

 

Případné nesrovnalosti a dotazy ohledně domácích úkolů  můžete řešit na e-mailu:

gpavelkova.zsslopne@seznam.cz

nebo

jovesny.zsslopne@seznam.cz

 

Pro ty, kteří mají přístup k počítači nebo tabletu s internetem doporučujeme také procvičování na těchto stránkách: www.online-cviceni.cz, www.skolakov.eu

Zajímavá výuková videa můžeš najít i na webu: www.ctedu.cz  

Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 projekt nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky